Thuế hoa hồng môi giới khi bán hàng xuất khẩu

#1
Nối tiếp chuyên mục Hoa hồng môi giới bán hàng. Trong trường hợp này Trọng Tín đề cập đến việc môi giới bán hàng xuất khẩu ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và người môi giới (tổ chức, cá nhận) cũng ở nước ngoài thì liệu có phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam hay không?
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ftaxtrongtin.com.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Fthue-hoa-hong-moi-gioi.jpg&hash=8a1b1d1c79dd770cef3104cdf1bd3e99
thuế hoa hồng môi giới Hoa hồng môi giới khi bán hàng xuất khẩu

Tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:
“…Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập “
Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn:
Điều 2. Đối tượng không áp dụng
  1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
  • Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
  • Xúc tiến đầu tư và thương mại,
  • Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

Căn cứ theo quy định nêu trên Công ty ký hợp đồng môi giới với đối tác nước ngoài là tổ chức, cá nhân để bán hàng hóa của Công ty thì thu nhập của tổ chức, cá nhân là người nước ngoài không cư trú trong trường hợp này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Công ty chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả môi giới bán hàng hóa ở nước ngoài.

Như vậy, đối với hoa hồng môi giới bán hàng tại nước ngoài do cá nhân, tổ chức ở nước ngoài thực hiện sẽ không phải chịu thuế TNCN.

Ngoài ra Đại lý Thuế Trọng Tín còn cung cấp các dịch vụ thuế, dịch vụ thủ tục về thuế, soát xét thuế, dịch vụ kế toán, soát xét kế toán, nhân sự kế toán, dịch vụ pháp lý, thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh bổ sung kinh doanh, dịch vụ giải thể doanh nghiệp, dịch vụ nhân sự, nhân sự kế toán, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp
Số điện thoại: 090 947 2742 ( Mr. Được )
Nếu bạn có điều gì thắc mắc có thể liên hệ với các địa chỉ sau đây để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất:
Địa chỉ: 2/2 Phùng Văn Cung, P.7, Q. Phú Nhuận, TP HCM
Điện thoại: 090 947 2742 ( Mr. Được )
Email: [email protected]
Facebook: Đại Lý Thuế Trọng Tín
 
Top