Thanh ray gắn tường đôi, Tay đỡ giá kệ - Bộ đôi lý tưởng trong trưng bày

ngan2412

New member
#1
Cách sử dụng Thanh Ray Gắn Tường đôi của bộ móc treo phụ kiện và Tay Đỡ giá kệ.
proxy.php?image=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-mJ2a5sfw-F8%2FWmBOLDw6NqI%2FAAAAAAAAIdU%2FsAaTMcIFDK0N9i5ybYhDgNy9F7XRutSNACLcBGAs%2Fs640%2Fwall-mounted-shelving-systems-uk2.jpg&hash=a225f34a8c4802022adba4273374ef93

Thanh ray gắn tường đôi AMD​
Bộ trưng bày Thanh ray gắn tường và Tay đỡ giá kệ chỉ đơn giản là một giải pháp trưng bày cần phải có trong cửa hàng của bạn!
proxy.php?image=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Bu1fC6sOcU8%2FWmBOwJze64I%2FAAAAAAAAIdc%2F6hCcMVKiMtUyMiQfZHPHd2JntMxEhUWygCLcBGAs%2Fs320%2F6a00e55391c48e8833011168542ba1970c-350wi.jpg&hash=a92e5f98920419a6ab1504068c3e7f4f

proxy.php?image=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-fPo3-xzRbl4%2FWmBO-feIcxI%2FAAAAAAAAIdg%2FD3SBED5ufdIPJi7wCTNadpwZQSqXCZeYgCLcBGAs%2Fs320%2F6a00e55391c48e883301053719b377970b.jpg&hash=1ac79e7eefade0756ede2065a993a743
Đây là một trong những giải pháp trưng bày linh hoạt nhất hiện nay. Hệ thống thanh ray gắn tường đôi AMD-VN tối đa hóa không gian trưng bày, cho phép bạn dễ dàng di chuyển sản phẩm và hỗ trợ nhóm sản phẩm với nhau để bán hàng có chủ ý trong trưng bày. Bên cạnh tay đỡ giá kệ, chúng tôi còn kết hợp các loại móc treo bi bạn có thể linh động cài vào ở bất kỳ vị trí nào cho tất cả hệ thống trưng bày.
Cần gì đó đặc biệt?
proxy.php?image=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-um3aMxk5r8I%2FWmBQZF3f6wI%2FAAAAAAAAIds%2FZZzCG4UDDnUGY0jqF-ufurK7QAIHye3qwCLcBGAs%2Fs320%2F6a00e55391c48e883301053719b4d4970b-350wi.jpg&hash=23a54e8d214159829e733169b4b20f4f

proxy.php?image=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-b6sndrXjK2I%2FWmBQZDdLpLI%2FAAAAAAAAId4%2FeSxCCQ1Q0kcwl3uVkp363gB3wLzWJ_v2wCEwYBhgL%2Fs320%2F6a00e55391c48e883301053719bdfa970b-350wi.jpg&hash=1bd72ecb336d55c136c8911c39d6cae6

proxy.php?image=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-wPxf_CaLW1w%2FWmBQZMovlpI%2FAAAAAAAAId0%2FPyHzA0jY7hUw5rOKBqTkAfBogLzftRY0ACLcBGAs%2Fs320%2F6a00e55391c48e883301053719b41a970b-350wi.jpg&hash=25bb190deb3d3a704f2794d03e3b8a19
Chúng tôi, AMD-VN chuyên thiết kế và tư vấn vật tư theo từng chủng loại cho cửa hàng, shop và showroom của bạn một cách tối ưu nhất để tiết kiệm cũng như mở rộng các không gian theo từng chức năng, theo từng chủng loại vật tư trong thi công.
proxy.php?image=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-URcwCHzU0V4%2FWlCW8gmhKxI%2FAAAAAAAAH2w%2FhLtTKFDLQ6c7t1vumTuA8Jp5INIEf-z_wCPcBGAYYCw%2Fs320%2F1.png&hash=fa4c432bf2c689604ab16ee797254f22

proxy.php?image=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-JzNWvRTwd0s%2FWlCW8oeo1cI%2FAAAAAAAAH2w%2FDOcc3UIst_g3IIsKI7NRp4T1PMcLTXa6gCPcBGAYYCw%2Fs320%2F2.jpg&hash=a41d796d443415075e381b9ebc47f92e

proxy.php?image=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-P4b1SsMd1f4%2FWlMOJveIc8I%2FAAAAAAAAIN4%2FFlw4DV4nkk0DTZK43dY_04vJc9Tj0FMSACPcBGAYYCw%2Fs320%2Fcollage_photocat.jpg&hash=e36f34a87d50e1fc14e2c24c29a87a3f
Gọi cho chúng tôi để chọn mẫu và thảo luận về nhu cầu của bạn!
Liên hệ với chúng tôi bây giờ để lắp cửa hàng bằng Hệ thống ray gắn tường và các loại móc treo phụ kiện.
proxy.php?image=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-1md6TiGmAx0%2FWXd_gREwoDI%2FAAAAAAAAFfw%2FP3Hcs5UzxLMfsUg7QTsQ7z_bzyjhxzGEgCPcBGAYYCw%2Fs320%2F%255EB799507271943CD63D7577A72F05A23CCF17359B0F852FFF60%255Epimgpsh_fullsize_distr.jpg&hash=e043bdd341797355a702ba3aec222c03


AMD VN – THẾ GIỚI VẬT TƯ THI CÔNG
36/4 Tự Lập, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Hotline: (+84-28) 6297 2061 - 0931 344 996
 
Top