Nộp thuế điện tử có bắt buộc không?

taiphamduc

New member
#1
Nộp thuế điện tử được định nghĩa là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập giấy nộp tiền (GNT) để nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fnop-thue-dien-tu-co-bat-buoc-khong.jpg&hash=0ae0f74519f2e5e6cddd4b1bfc3473c3

Nộp thuế điện tử là một trong những hình thức nộp thuế hiện đại, người nộp thuế không chỉ giảm thiểu được các thủ tục nộp thuế rườm rà, rút ngắn thời gian nộp thuế, tiết kiệm chi phí đi lại mà còn giảm được sai sót xuống mức thấp nhất. Hiện nay, Tổng cục thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để có thể cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể nộp thuế thuận lợi nhất.
2. Nộp thuế điện tử có bắt buộc không? Căn cứ vào đâu để xác định
Nộp thuế điện tử có bắt buộc không? Căn cứ vào đâu để xác định? Hiện tại đang có rất nhiều các luồng thông tin khác nhau vì vậy điều này khiến cho một số bạn còn rất mơ hồ, đặc biệt là các bạn kế toán.

Trước đây, theo quy định kế toán của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh sẽ buộc phải đến tại kho bạc nhà nước (KBNN) để nộp thuế hoặc nộp thuế bằng tiền mặt vào Ngân sách nhà nước (NSNN) thì có thể đến tại Ngân hàng thương mại (NHTM) nơi KBNN đã ủy nhiệm thu.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fnop-thue-dien-tu-co-bat-buoc-khong-1.jpg&hash=e2536f545c587f1d20ae12165fc8b57a

Nộp thuế như thế nào cho đúng quy định của Pháp luật.

Theo Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC được ban hành ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định.
 

Đính kèm

audi56789

New member
#2
Phương pháp thẩm định
Phương pháp thẩm định dự án đầu tư chia thành hai nhóm sau:

  • Mức độ cao và mức độ tiêu chuẩn
Phương pháp đơn giản, dễ tính. Chúng có thể không quá chính xác và nhạy bén, nhưng là bước đầu để sàng lọc các dự án không đạt chuẩn thông qua các bài kiểm tra về:

  • Phương pháp Thời kỳ hoàn vốn (Payback Period)
  • Tỷ lệ hoàn vốn trung bình (ARR)
 
Top