NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THÁP GIẢI NHIỆT CÔNG NGHIỆP TRÒN

NamTien1006

New member
#1
Khi khởi động tháp giải nhiệt, nước sẽ được phun từ trên xuống tấm tản nhiệt theo dạng tia qua hệ thống đầu phun và ống chia nước của thiết bị.
Trong lúc đó, nguyên lý tháp giải nhiệt sẽ sử dụng không khí mát từ bên ngoài đưa vào tháp ở cửa vào nằm dưới đáy tháp. Không khí sẽ di chuyển ngược lên, đi qua tấm tản nhiệt, tiếp xúc với nước và cuốn theo hơi nước nóng đưa ra môi trường bên ngoài.
Nước mát còn lại trong tháp giảm từ 5 - 12°C (tùy dòng tháp) so với nhiệt độ ban đầu sẽ được đưa tới các nhà máy, xí nghiệp hoặc tòa nhà lớn để giải nhiệt cho máy móc, khu văn phòng. Sau đó, nước nóng từ các nhà máy lại được đưa đến tháp hạ nhiệt và lặp lại quy trình làm mát như trên.
Cần xác định các thông số
  • Nhiệt độ nước trước khi vào hệ thống
  • Nhiệt độ nước sau khi ra hệ thống
  • Lưu lượng nước vào, ra hệ thống
Công thức nhiệt học
Q = C*M*(T2-T1)
Trong đó:
+C: Nhiệt dung riêng của nước 4200 (J/kg*K)
+M: Khối lượng của nước (tính thông qua lưu lượng)
+ T2-T1: Nhiệt độ sau trừ đi nhiệt độ lúc đầu
- Ta sẽ có công suất tỏa nhiệt của hệ thống.
- Cùng với yếu tố nhiệt độ môi trường, mặt bằng và tính quan trọng của hệ thống ta sẽ quyết định được công suất suất làm mát của tháp giải nhiệt, cũng như số lượng tháp giải nhiệt
=> Ta chọn được mã tháp giải nhiệt cần thiết cho hệ thống (chú ý chuyển đổi đơn vị trong quá trình tính toán)
 

Đính kèm

Top