NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THÁP GIẢI NHIỆT VUÔNG

NamTien1006

New member
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkuenling.com.vn%2Fmedia%2Fnews%2F2403_cach-thap-lam-viec-hoat-dong.jpg&hash=0887966ba3e73873f2303f9a5a85c3e6

Dòng tháp giải nhiệt cooling tower này có thiết kế luồng khí đưa xuống bồn nước theo phương thẳng đứng, cùng chiều với lưu lượng nước chảy thẳng xuống bởi tác động của trọng lực. Khi đó, nước sẽ được dàn đều trên bề mặt màng giải nhiệt qua hệ thống phân phối nước dạng máng hoặc đầu phun. Cùng thời điểm đó, không khí luân chuyển sẽ cuốn theo hơi nước nóng ra môi trường bên ngoài, giúp làm giảm nhiệt độ của nước trong hệ thống tuần hoàn. Cuối cùng, tương tự như tháp giải nhiệt nước dạng tròn, nước mát sẽ được đưa tới nhà xưởng để giải nhiệt cho hệ thống máy móc, trang thiết bị tại đây.
3. Tính toán thiết kế tháp giải nhiệt
3.1 Tính công suất của tháp
Cần xác định các thông số
  • Nhiệt độ nước trước khi vào hệ thống
  • Nhiệt độ nước sau khi ra hệ thống
  • Lưu lượng nước vào, ra hệ thống
Công thức nhiệt học
Q = C*M*(T2-T1)
Trong đó:
+C: Nhiệt dung riêng của nước 4200 (J/kg*K)
+M: Khối lượng của nước (tính thông qua lưu lượng)
+ T2-T1: Nhiệt độ sau trừ đi nhiệt độ lúc đầu
- Ta sẽ có công suất tỏa nhiệt của hệ thống.
- Cùng với yếu tố nhiệt độ môi trường, mặt bằng và tính quan trọng của hệ thống ta sẽ quyết định được công suất suất làm mát của tháp giải nhiệt, cũng như số lượng tháp giải nhiệt
=> Ta chọn được mã tháp giải nhiệt cần thiết cho hệ thống (chú ý chuyển đổi đơn vị trong quá trình tính toán)
 
Top