KHI NÀO SỬ DỤNG THÁP GIẢI NHIỆT

NamTien1006

New member
#1
2) Khi nào sử dụng tháp giải nhiệt
Tháp giải nhiệt được sử dụng để làm mát cho các hệ thống có khả năng làm mát bằng nước. Nhiệt lượng tỏa ra của hệ thống lớn, có không gian để bố trí tháp, và không yêu cầu nhiệt độ làm mát phải chính xác.
Ví dụ:
+ Làm mát các bình dầu, bình ngưng
+ Làm mát các lô cán thép, cán ni lông
+ Làm mát các bể nước tôi
+ Làm mát trong quá trình sản xuất phôi thép …….
Sơ đồ khối của khối của hệ thống làm mát nước bằng tháp giải nhiệt.
TH1: Ta sử dụng 1 tháp và làm mát cho 1 máy, hệ thống không có bể trung gian
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbaoanjsc.com.vn%2FImages%2FUpload%2Fthap%2520giai%2520nhiet%2Fso%2520do%2520khoi1_Fotor.jpg&hash=43b9afe3537271f4813db7421e423fb6

TH2: Ta sử dụng 1 hệ thống tháp để làm mát cho một hệ thống máy, trong hệ thống có bể trung gian.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbaoanjsc.com.vn%2FImages%2FUpload%2Fthap%2520giai%2520nhiet%2FS%25C6%25A0%2520DO%2520KHOI%25202.jpg&hash=e493aba01bc5b9d8bbb90cc73c003984

3) Cách chọn tháp giải nhiệt, bơm đi kèm và thể tích của bể trung gian
*> Các thông số cần thiết để chọn tháp:
- Để xác định được công suất làm mát của tháp. Ta cần xác định được công suất tỏa nhiệt của hệ thống cần làm mát.
- Để xác định công suất tỏa nhiệt của hệ thống, nếu như chưa có các thông số của nhà sản xuất. Ta cần tìm nhưng thông số sau đây.
+ Nhiệt độ nước trước khi vào hệ thống
+ Nhiệt độ nước sau khi ra hệ thống
+ Lưu lượng nước vào, ra hệ thống
- Khi đã có đủ các thông số trên, áp dụng công thức của nhiệt động học:
Q = C*M*(T2-T1)
Trong đó:
+C: Nhiệt dung riêng của nước 4200 (J/kg*K)
+M: Khối lượng của nước (tính thông qua lưu lượng)
+ T2-T1: Nhiệt độ sau trừ đi nhiệt độ lúc đầu
- Ta sẽ có công suất tỏa nhiệt của hệ thống.
- Cùng với yếu tố nhiệt độ môi trường, mặt bằng và tính quan trọng của hệ thống ta sẽ quyết định được công suất suất làm mát của tháp giải nhiệt, cũng như số lượng tháp giải nhiệt
=> Ta chọn được mã tháp giải nhiệt cần thiết cho hệ thống (chú ý chuyển đổi đơn vị trong quá trình tính toán)
 
Top