ĐỊNH CƯ HY LẠP - 💸💸SINH HOẠT PHÍ💸💸

MariaQA

New member
#1
ĐỊNH CƯ HY LẠP -
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
SINH HOẠT PHÍ
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684

Khi đã sở hữu BĐS và tấm “Thẻ thường trú nhân Hy Lạp” trong tay, xách vali và đến Hy Lạp sinh sống, việc duy nhất mà bạn cần chú ý đến vào thời điểm này, chính là chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan đến thuế như: phí dịch vụ, tiền điện nước, thuế BĐS hàng năm, thuế thu nhập cá nhân và một vài loại chi phí khác.
MỤC 1. PHÍ DỊCH VỤ.
Tùy thuộc vào loại hình căn hộ dịch vụ bạn mua mà phí dịch vụ sẽ dao động trong khoảng từ 50 - 100 Euro / tháng.
Nếu bạn sống tại căn hộ đó hoặc căn hộ của bạn chưa cho thuê thì phí dịch vụ sẽ do bạn đóng. Nếu BĐS của bạn đã cho thuê, phí dịch vụ sẽ do người thuê căn hộ đóng. Ở Hy Lạp, đối với một số BĐS không có công ty quản lý tài sản chuyên dụng, phí dịch vụ sẽ do ban quản lý tòa nhà thu.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft91%2F1.5%2F16%2F1f58c.png&hash=933423cf5b825067181509416e85551f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft91%2F1.5%2F16%2F1f58c.png&hash=933423cf5b825067181509416e85551f
Chương trình The Golden visa Greece - Trực tiếp từ chính phủ
Chỉ cần sở hữu bất động sản với tổng giá trị 250k Euro là bạn đã hoàn toàn có cơ hội trở thành công dân châu Âu chỉ trong 3 tháng.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftaa%2F1.5%2F16%2F1f449.png&hash=4f1b69c9c6f7757ba4fd90e5dd77c580
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftaa%2F1.5%2F16%2F1f449.png&hash=4f1b69c9c6f7757ba4fd90e5dd77c580
Tất cả các vấn đề về hồ sơ thủ tục đã có HG INVEST thực hiện
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft68%2F1.5%2F16%2F1f1fb_1f1f3.png&hash=acd922decda8df2818ddfb7f6cdcecf6
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft68%2F1.5%2F16%2F1f1fb_1f1f3.png&hash=acd922decda8df2818ddfb7f6cdcecf6
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ GIANG
Địa chỉ: số 12 Trần Quốc Vượng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fta9%2F1.5%2F16%2F260e.png&hash=3b76e105e859fec63265bec953bdd7ba
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fta9%2F1.5%2F16%2F260e.png&hash=3b76e105e859fec63265bec953bdd7ba
Ms.Trang: 0988513066 - 0976421555
Website: dinhcuchauau.vn
z2036161797220_7a156a284f7decd94fce42a4f4bc8311-jpg.1633
 
Top