🇬🇷🇬🇷ĐỊNH CƯ HY LẠP - 💸💸SINH HOẠT PHÍ MỤC 2. TIỀN ĐIỆN NƯỚC.

MariaQA

New member
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftce%2F1.5%2F16%2F1f1ec_1f1f7.png&hash=31ecc2050ff36297ede2042ff22ee7b8
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftce%2F1.5%2F16%2F1f1ec_1f1f7.png&hash=31ecc2050ff36297ede2042ff22ee7b8
ĐỊNH CƯ HY LẠP -
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
SINH HOẠT PHÍ
MỤC 2. TIỀN ĐIỆN NƯỚC.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
Nếu bạn sống ở Hy Lạp, hóa đơn tiền điện nước là chi phí sinh hoạt cơ bản cho cuộc sống hàng ngày của bạn. Cũng giống như phí dịch vụ, nếu bạn đang sinh sống tại căn hộ đó, tiền điện nước sẽ do bạn đóng, ngược lại, nếu căn hộ của bạn đã cho thuê, tiền điện nước sẽ do người thuê đóng.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
Tại Hy Lạp, trung bình một gia đình có 5 người sẽ tiêu thụ khoảng 20 m3 trên tháng, và tiền nước phải đóng khoảng 11.35 Euro, 100 số điện sẽ phải trả khoảng 14.20 Euro, 150 số điện chi phí tương đương khoảng 21 Euro mỗi tháng.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftbb%2F1.5%2F16%2F1f4b8.png&hash=c9937065579b9febd6e61a811696a684
Hóa đơn điện nước phải được thanh toán đúng hạn. Nếu hóa đơn điện nước không được thanh toán trong một thời gian dài, căn hộ của bạn sẽ bị cắt điện và nước, khi đó nếu muốn xin cấp lại nước và điện cho căn hộ của bạn, phải mất khoảng 2 tháng.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fta4%2F1.5%2F16%2F1f4dc.png&hash=a0dd4d24d82d588a5909342dac1d9304
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fta4%2F1.5%2F16%2F1f4dc.png&hash=a0dd4d24d82d588a5909342dac1d9304
Chương trình The Golden visa Greece - Trực tiếp từ chính phủ
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftb8%2F1.5%2F16%2F1f3d8.png&hash=c9506dfc0203d000272cf11c18448c21
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ftb8%2F1.5%2F16%2F1f3d8.png&hash=c9506dfc0203d000272cf11c18448c21
Chỉ cần sở hữu bất động sản với tổng giá trị 250k Euro là bạn đã hoàn toàn có cơ hội trở thành công dân châu Âu chỉ trong 3 tháng.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft68%2F1.5%2F16%2F1f1fb_1f1f3.png&hash=acd922decda8df2818ddfb7f6cdcecf6
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Ft68%2F1.5%2F16%2F1f1fb_1f1f3.png&hash=acd922decda8df2818ddfb7f6cdcecf6
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ GIANG
Địa chỉ: TT03-04, dự án Hải Đăng city, KĐT HĐ Mon, Mỹ Đình 2, Hà Nội
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fta9%2F1.5%2F16%2F260e.png&hash=3b76e105e859fec63265bec953bdd7ba
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.xx.fbcdn.net%2Fimages%2Femoji.php%2Fv9%2Fta9%2F1.5%2F16%2F260e.png&hash=3b76e105e859fec63265bec953bdd7ba
Ms.Trang: 0988513066 - 0976421555
Website: dinhcuchauau.vn;
z2036161797316_cf5294ecd20a5e5e920cc903bf2197ba-jpg.1648
 
Top