:Đất Nhơn Trạch- Mặt tiền đường Phạm Thái Bường ( đường rộng 40m)

#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-62rNQQhbY3g%2FXhBVINWkReI%2FAAAAAAAABGM%2FpdqDtjTu4nsIInA4_RnXewQX3ASC2pxBgCLcBGAsYHQ%2Fs1600%2F102713.jpg&hash=2870b7ded1aeb2883c625cc5d5b5dc24

-Diện tích: 1000.3m2
-Trong khu dân cư, đã có điện, nước máy
-Hiện trạng đất vườn
-Thuộc xã Phước Khánh nên tương lai di chuyển về khu vực nào cũng thuận tiện
 
Top