Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử thì có được dùng bảng kê hay không?

taiphamduc

New member
#1
Trước đây, đối với những doanh nghiệp thường có danh mục hàng hóa, dịch vụ xuất bán với số lượng lớn, bảng kê là giấy tờ quan trọng đi kèm hóa đơn nhằm kiểm soát, đối chiếu số lượng. Vậy khi chuyển đổi sang hóa đơn điện tử thì có được dùng bảng kê hay không?
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fthaison.vn%2Fpic%2Fgeneral%2Fimages%2Fquy-dinh-ve-ban-ke-kem-hoa-don-dien-tu-2.jpg&hash=366fc400031d21fbd6056ed1dfdca75b

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Căn cứ Khoản 1,2, Điều 19 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2013 của Bộ Tài Chính, trường hợp doanh nghiệp có danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc sử dụng bảng kê để liệt kê danh sách hàng hóa, dịch vụ xuất bán theo hóa đơn.

Tuy nhiên, quy định trên chỉ áp dụng với hóa đơn giấy. Bởi hóa đơn giấy bị giới hạn bởi số lượng dòng của một hóa đơn. Vậy với hóa đơn điện tử thì sao?

Đối với việc áp dụng hóa đơn điện tử khi danh mục hàng hóa, dịch vụ quá dài, một số cơ quan Thuế chấp thuận việc xuất bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử còn một số cơ quan Thuế không cho phép.

Điển hình như Công văn số 78552/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội, Công văn số 3474/CT-TTHT của Cục Thuế Bắc Ninh và Công văn 9984/ct-ttht của Cục thuế Bình Dương không cho phép việc lập bảng kê hóa đơn điện tử. Ngược lại, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn 8964/CT-TTHT cho phép đính kèm bảng kê hóa đơn điện tử.

Như vậy, doanh nghiệp cần căn cứ vào quy định của Cơ quan Thuế nơi quản lý doanh nghiệp để nắm được thông tin cụ thể nhằm thực hiện đúng Luật. Trường hợp không nắm được thông tin, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn.
 
Top