CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ THÔNG QUA ĐẦU TƯ TẠI HY LẠP

MariaQA

New member
#1
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ THÔNG QUA ĐẦU TƯ TẠI HY LẠP1. Lợi ích

- Di chuyển tự do trong khu vực Schengen.

- Cái nôi của văn minh phương Tây.

- Một trong những khu vực ít bị ô nhiễm nhất thế giớ.

- Quang cảnh bãi biển và biển Địa Trung Hải đẹp tuyệt vời.

- Chất lượng cuộc sống vượt trội.

2. Hình thức đầu tư

- Đầu tư tối thiểu 250,000 EUR (~7 tỷ đồng) vào bất động sản.

- Đương đơn phải có toàn quyền sở hữu hoặc được thuê với hợp đồng đối với bất động sản..

- Đầu tư có thể được thực hiện độc lập hoặc cùng hợp tác với người khác với yêu cầu mỗi đương đơn phải đầu tư 250,000 EUR (~7 tỷ đồng).

- Đầu tư có thể được thực hiện thông qua cá nhân hoặc thông qua công ty mà đương đơn làm chủ.

- Việc đầu tư có thể được tiến hành vào một bất động sản hoặc nhiều bất động sản mà giá trị của chúng kết hợp lại đạt mức tối thiểu 250,000 EUR (~7 tỷ đồng).

3. Yêu cầu với nhà đầu tư

- Không phải là công dân của Liên minh Châu Âu.

- Trên 18 tuổi và có sức khỏe tốt .

- Đầu tư vào dự án bất động sản có đủ điều kiện.

- Việc đầu tư phải được duy trì trong suốt khoảng thời gian thẻ thường trú nhân được yêu cầu.

- Không có tiền án tiền sự.--------------------------------------------------------------

Để biết them thông tin chi tiết về các dự án khác, về chương trình định cư, quý khách vui long liên hệ: 0983.880.115 ( HG INVEST ).

Website: dinhcuchauau.vn

attiki2-jpg.1668
 
Top