Bộ điều khiển Controlli – Van điện Controlli Việt Nam

#1
Từ những năm 90, Bộ điều khiển Controlli – Van điện Controlli Việt Nam là một phần của nhóm đa quốc gia khác nhau. CONTROLLI Việt Nam và một nhóm các nhà quản lý đã mua lại 100% tài sản của công ty với hoạt động Mua tại Bộ điều khiển Controlli, Van điều khiển Controlli, Van cầu Controlli, Thiết bị cơ động Controlli, Nhà phân phối Controlli Việt Nam, Van bướm điện Controlli, biến CONTROLLI trở thành một công ty hoàn toàn độc lập của Ý.
Bộ điều khiển Controlli – Van điện Controlli Việt Nam đảm bảo điều khiển thông minh để điều chỉnh dòng chảy chính xác mà không lãng phí năng lượng.
Các Bộ điều khiển Controlli – Van điện Controlli Việt Nam được sử dụng để điều khiển các van cầu, có lực từ 200N đến 3000N cho các van điều khiển có ren và mặt bích.
Các bộ truyền động điện nhiệt được sử dụng cho Động cơ điều khiển Controlli Việt Nam và ống phân phối.
Mr. Dũng – 0888 771 089
Email: [email protected]

Electro-thermal actuator MVT403S
Electro-thermal actuator MVT203S
Electro-thermal actuator MVT503S
Electro-thermal actuator MVT403
Electro-thermal actuator MVT203
Electro-thermal actuator MVT503
Electro-thermal actuator MVT44
Electro-thermal actuator MVT28
Electro-thermal actuator MVT57
Electro-thermal actuator MVT56
Electro-thermal actuator MVT56S
Electro-thermal actuator MVT56L
Electro-thermal actuator MVB22
Electro-thermal actuator MVB26
Electro-thermal actuator MVB28
Electro-thermal actuator MVB36
Electro-thermal actuator MVB46
Electro-thermal actuator MVB46P
Electro-thermal actuator MVB52
Electro-thermal actuator MVB56
MVB mounting on valvebody MVBAV
Rotary actuators for VFA butterfly valves MDA22
Rotary actuators for VFA butterfly valves MDA24
Rotary actuators for VFA butterfly valves MDA42
Rotary actuators for VFA butterfly valves MDA44
Rotary actuators for VFA butterfly valves MDA52
Rotary actuators for VFA butterfly valves MDA54
Valve / actuator assembly MDAV1
Setra Vietnam, Suntronix Vietnam, Wise Vietnam, TMTeck Vietnam, Dakota Instruments Vietnam, FIC Vietnam, Elap encoder Vietnam, Flow meters Vietnam, Conch Vietnam, Unipulse vietnam, Tival sensors Vietnam, Divus Vietnam, RKC Instruments Vietnam, Conch Vietnam, Automation, Novotechnik Vietnam
 
Top