an toàn cho người Cập nhật mức phạt khi không đảm bảolao động

anhkhoa

New member
#1
an toàn cho người Cập nhật mức phạt khi không đảm bảolao động
Đảm bảo an toàn lao động là một trong những điều kiện cơ bản để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây không chỉ là lợi ích của riêng doanh nghiệp mà còn là quyền lợi của người lao động được pháp luật bảo vệ.
Người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn
Theo đó, khoản 2 Điều 7 Luật này quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

- Thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe
 

audi56789

New member
#2
Người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi lại doanh nghiệp (tổ chức trả thu nhập được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả (tổ chức trả thu nhập mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu tổ chức cũ đã cấp cho người lao động).
 
Top